Γεράκι Λακωνίας

0
153

Γεράκι Λακωνίας (ανατολική όψη), Χρήστος Μπαλαμπάνος