Θολωτός τάφος, Πελλάνα

0
261

Μυκηναϊκός θολωτός λαξευτός τάφος (Ελπίδα Αποστολέλη)