Κρανάη, Φάρος

0
136

Ο φάρος στην Κρανάη (Παναγιώτης Κατσίχτης)