Παραλία Καλογριάς, Στούπα

0
142

Παραλία Καλογριάς, Στούπα (Φωτεινή Καρκαμπάση)